WHat's New

2016.5.27(Fri) Bài giảng chuyên đề học kỳ S, năm 2016 "Thực dân hoá" và "phi thực dân hoá" tại Châu Á: Quá trình chuyển đổi và biến đổi
2016.1.26(Tue) Thông tin về Diễn đàn 4 trường Đại học Đông Á lần thứ 16 tại Hà Nội được cập nhật
2016.1.25(Mon) Bức ảnh về Buổi họp mở rộng (open session) lần thứ 10 "Cùng bình luận Rethinking Representations of Asian Women: Changes, Continuity, and Everyday Life. Edited by Noriko Ijichi, Atsufumi Kato, Ryoko Sakurada." được cập nhật
2015.9. 1(Tue) Bức ảnh toàn cảnh Buổi họp mở rộng (open session) lần thứ 9 "Chỉ dẫn địa lý và tên thương mại theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam." được cập nhật
2014.10. 9(Thu) Bài giảng chuyên đề học kỳ Đông năm 2014 "Tư tưởng hiện đại trong thời kỳ toàn cầu hoá-góc nhìn từ Đông Á" được khai giảng